Malec

Monografia Jana Ruska - fragmenty

Rozmiar tekstu:

W lipcu 2011 r. w sołtysówce zostały odnalezione dokumenty z XIX i XX w. dotyczące naszej miejscowości. Dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej została podjęta decyzja o przepisaniu, a tym samym o ocaleniu od zapomnienia, pracy, którą w 1932r. napisał Pan Jan Rusek – mieszkaniec Malca i słuchacz Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie.

Fascynujące opisy historii Malca, jego tradycji, kultury, życia codziennego mieszkańców spowodowały, że przepisana praca została przekazana do konsultacji pracownikom Muzeum im. S. Kłosińskiego w Kętach. Wspólnie też podjęliśmy decyzję o wykonaniu skanu pracy celem zarchiwizowania materiału.


Równocześnie podjęliśmy działania związane ze znalezieniem spadkobierców autora pracy. Dzięki pomocy rodziny trafiliśmy do syna autora – Pana Mirosława Rusek, obecnie dr inż. – wykładowcę Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Dzięki życzliwości syna, pracę Jego ojca przekazujemy Państwu w skróconej formie, której autorem jest Pan Jerzy Fraś – Sekretarz Gminy Kęty. Tytuły poszczególnych części oraz fragmenty zaznaczone kursywą są treściami oryginalnymi. Ponieważ w nielicznych fragmentach są miejsca gdzie praca jest nie do odczytania zaznaczamy te miejsca wielokropkiem.

Ze względu na trwające prace edytorskie opowiadanie będzie dostępne we fragmentach, ukazujących się cyklicznie raz w tygodniu. Całość pracy jest do wglądu w Maleckiej Izbie Pamięci.

 

17.04.2012r.

  • Moją miejscowością rodzinną jest wieś Malec
  • Wieś nieduża
  • Liczba mieszkańców podług spisu
  • Praca kobiet jest dużo lżejsza
 
25.04.2012r.
  • Na środku stał kopiec, a na nim zamczysko
  • Wieś pamięta dobre i złe czasy
  • Podział ziemi przedstawia się dość zawile
 
04.05.2012r.
  • Wieś składa się prawie z samych małorolnych
  • Ludność jest optymistycznie usposobiona…
  • Stosunki zarobkowe na miejscu są słabe
  • Drzwi z chlewa otwierają się wprost do sieni
 
10.05.2012r.
  • Do stołu zasiadają naraz wszyscy domownicy
  • Niezmiernie głęboko weszły w nasz lud wiejski zwyczaje, wierzenia, wróżby
  • Babka daje lepsze rady i wskazówki, aniżeli właściwy lekarz
  • Kiedy chłopiec przyjdzie w swaty
 
20.05.2012r.
  • Zielona wstążka, biały pas, wychodzić na ślub, bo już czas
  • Jeśli gospodarz…
  • Darujemy wieniec, darujemy wstążki
  • Wieś zasadniczo nie lubi się leczyć u lekarzy
 
30.05.2012r.
  • Poważniejszą troską gminy jest szkoła
  • Frekwencja dzieci w porze pasania bydła bardzo słaba
  • Wieś marzy o budowie własnego kościoła.
  • Jak przedstawiają się stosunki organizacyjno – oświatowe wśród młodzieży i dorosłych
 
30.05.2012r.
  • Samorząd Malca bierze swój początek z patentu cesarskiego
  • Wójt widzi na oku dobro całej gminy
  • Liczby mówią o istotnej żywotności członków rady gminnej
  • Jaki cel winien przyświecać naszemu samorządowi.
  • Ustosunkowanie się do wszelkich władz jest zupełnie poprawne i lojalne
  • Już od chwili poczęcia dziecka wychowuje się ono prawie samo
  • Chłop cieszy się jeśli powodzi mu się w gospodarstwie
  • W doborze par małżeńskich strona uczuciowa zepchnięta jest na plan drugi
  • Jest coś w naszej wsi, co łączy
  • Lud nasz wierzy głęboko w to, co głosi kościół
  • W ostatnich latach wieś poczyniła ogromny krok naprzód