Malec

Zebranie Wiejskie – wiosna 2013

Rozmiar tekstu:

zebranie24 lutego 2013 roku w Domu Ludowym w Malcu odbyło się zwołane na ten dzień Zebranie Wiejskie. Na godzinę 14:00 przybyło ponad 70 osób co dało Zebraniu prawomocność.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych: Sołtys wsi Malec Andrzej Ostafin, Burmistrz Gminy Kęty Tomasz Bąk, Zastępcy Burmistrza Gminy Kęty: Krzysztof Olejak i Dariusz Laszczak, Dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert, Prezes MZWiK Kęty Sławomir Drewniany oraz mieszkańcy Malca.

 

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Grzegorz Węglarz, natomiast sekretarzem Joanna Kłapacz. Zebrani przegłosowali wcześniej ustalony porządek zebrania i wybrali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: przewodnicząca Ewa Jonkisz, sekretarz Marzena Gregorczyk i członek Łukasz Ortman.

Na wstępie Sołtys Malca Andrzej Ostafin złożył sprawozdanie z jego działalności jak i Rady Sołeckiej za rok 2012, a po nim sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Greta Mitoraj. Zebranie przegłosowało pozytywnie uchwałę „w sprawie skwitowania działalności sołtysa za rok 2012”.

„Uchwałę w sprawie środków finansowych do dyspozycji Sołectwa na 2013 rok” przegłosowano w następującej formie:

 1. Kwota 4290 zł przeznaczyć na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, kontynuacja ulicy Błękitnej;
 2. Kwoty 4180 zł oraz 3500 zł przeznaczyć do dyspozycji Sołtysa.

Korzystając z okazji dyrektor GZOZ w Kętach Krzysztof Fert odpowiadał na pytania związane z funkcjonowaniem otwartego w zeszłym roku Ośrodka Zdrowia w Malcu. Dyrektor przedstawił plany między innym związane z poszerzeniem personelu lekarskiego. Specjalizacje na jakich GZOZ będzie się skupiał podczas poszukiwania specjalistów to: neurologia, urologia i pulmonologia.

Najgorętsza dyskusja rozwinęła się na temat trwających obecnie prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Malec  (Kontrakt W4). Prezesowi  Sławomirowi Drewnianemu w udzielaniu odpowiedzi pomagali pracownicy MZWiK Kęty oraz przedstawiciel firmy realizującej projekt. Podczas zebrania udostępniono arkusze z mapą terenu objętego projektem, a także udzielano informacji odnośnie konkretnych posesji  w specjalnie przygotowanym do tego punkcie.

Kolejnym rozwiniętym tematem okazały się umowy śmieciowe. Na pytania z tej dziedziny odpowiadali wspólnie Burmistrz Tomasz Bąk oraz jego zastępca Krzysztof Olejak. Wszelkich niezbędnych informacji można zaczerpnąć w ulotce informacyjnej: Wyjdźmy na czysto oraz na stronie Urzędu Gminy Kęty: Gospodarka odpadami.

Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła następujące wnioski do realizacji przedstawione przez mieszkańców:

 1. Wniosek o popołudniowy dyżur lekarski w nowo wybudowanym Ośrodku Zdrowia;
 2. Wniosek o dodatkową specjalizację w ośrodku zdrowia;
 3. Wniosek o remont i modernizację ulicy Świętojańskiej;
 4. Wniosek o oznaczenie kierunkowe do posesji przy ulicy Kościelnej 27;
 5. Wniosek o restrykcje w sprawie zasypywania cieku wodnego przy ulicy Łąkowej;
 6. Wniosek o rozpatrzenie sprawy odśnieżania chodników;
 7. Wniosek o rozwiązanie problemu parkowania przy przedszkolu „Pod Dębami”;
 8. Wniosek o remont Domu Ludowego;
 9. Wniosek o modernizację rowu melioracyjnego przy ulicy Stawowej;
 10. Wniosek o zabezpieczenie skarpy przy ulicy Stawowej;
 11. Wniosek o oznakowanie skrzyżowania ulic Podbeskidzkiej, Stawowej oraz Świętojańskiej;
 12. Wniosek o zabezpieczenie cieku wodnego przy ulicy Kościelnej;
 13. Wniosek o przeprowadzanie Zebrań Wiejskich dwa razy w roku;
 14. Wniosek o ufundowanie pomnika Jana Kantego z „twardego” materiału;
 15. Wniosek o oświetlenie  ulicy Kościelnej;
 16. Wniosek o wykoszenie brzegu rzeki obok Parku Wiejskiego;
 17. Wniosek o remont ogrodzenia Parku Wiejskiego;
 18. Wniosek o ufundowanie dzwonu do kapliczki na cmentarzu;
 19. Wniosek o rozpatrzenie terenu ochronnego wokół kościoła.