Malec

Teren ochronny wokół kościoła

Rozmiar tekstu:

kościółNawiązując do wniosku, złożonego przez księdza proboszcza Jana Gawlasa na Zebraniu Wiejskim,  które odbyło się24 lutego 2013 roku, Sołtys Malca Andrzej Ostafin wystosował pytanie do dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Gminy Kęty Józefa Dziedzica:

„Proszę o odpowiedź na pytanie zadane na Zebraniu Wiejskim w Malcu w dniu 24 lutego przez Proboszcza Parafii Malec, czy istnieje pojęcie "strefy ochronnej" wokół kościoła , które regulowałoby ograniczenie zabudowy na działkach sąsiadujących z kościołem?

 A. Ostafin, Sołtys Malca”

 

W odpowiedzi dyrektor Dziedzic pisze:

„W odpowiedzi informuję, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty nie ma ustanowionej strefy ochronnej wokół kościoła w Malcu.

Wokół innych kościołów zlokalizowanych na terenie Gminy również nie ma ustanowionych stref ograniczających zabudowę na działkach sąsiadujących z działkami zabudowanymi kościołami. Tereny przeznaczone w planie pod zabudowę przylegają do działek zabudowanych kościołami.

Strefy sanitarne ustanowione są wokół cmentarzy. Strefy te ograniczają możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w obszarze mniejszym niż 50 m od granic cmentarza.

Ograniczenia zabudowy terenów przyległych do działek zabudowanych kościołami nie wynikają z żadnych przepisów prawnych.

 Józef Dziedzic.”