Malec

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Rozmiar tekstu:

szkolaSzkoła Podstawowa w Malcu bierze udział w projekcie „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Kęty” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Projekt rozpoczął się w  lutym 2012 r. i jest kontynuowany  do stycznia 2014 r.

Obecnie objęto projektem 29 uczniów klas I - III, 7 osób uczestniczy w dwóch rodzajach zajęć.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Maria Krawczyk.

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2013/14

Rodzaj zajęć

Prowadząca

Dzień

Godzina

Zad. nr VIII.1a

Karkoszka - Gandzel

środa

11.45 – 12.30

12.40 – 13.25

Zad. nr VIII.1b

K. Wojtaszewska

środa

12.40- 13.25

13.35 -14.20

Zad. nr VIII.2

M. Krawczyk

wtorek

12.40 – 14.10

Zad. nr VIII. 3

M. Krawczyk

sobota

9.00 – 11.15

11.15 -13.30

 

Gimnastyki korekcyjnych ( prowadzący M. Krawczyk ) - 12 uczniów ze skierowaniami lekarskimi.  Zajęcia obejmują ćwiczenia ogólnorozwojowe,  specjalne, korygujące określoną wadę, ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, elongacyjne, oddechowe i antygrawitacyjne. W grupie ćwiczebnej są uczniowie z plecami okrągłymi, początkiem skoliozy i skoliozą oraz z płaskostopiem.                                                   

W trakcie zajęć prowadzone są  ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry sportowe oraz gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w oparciu o zestaw zabaw S. Owczarka.

Zajęcia są urozmaicone, ponieważ szkoła dysponuje bogatą bazą  przyborów i przyrządów korekcyjnych.

Odbywają się w soboty od godziny 9.00 do 13.30 w sali gimnastycznej w Malcu.

Zajęcia  dla uczniów z trudnościami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych (prowadzący  M. Krawczyk ) – 8 uczniów. W zajęciach ważną rolę odgrywa aktywność i chęć  dziecka do pracy. Dlatego dobiera się odpowiednie techniki, metody i zasady pracy. Są to między innymi:

- indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości ucznia ( dla każdego inne),

- zasada stopniowania trudności ( przechodzenie od prostych zadań do złożonych),

- zasada systematyczności: indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka.

Stosowane są różne metody z przewagą aktywizujących, różne formy i środki dydaktyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów.

Zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  ( prowadzący A. Karkoszka – Gandzel) – 8 uczniów. Na zajęciach stosowane są różnorodne techniki i metody  urozmaicające pracę. Każde dziecko wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości. Prowadzone są ćwiczenia w cichym i głośnym czytaniu, ortograficzne i gramatyczne. Uczniowie rozwiązują rebusy, krzyżówki, diagramy, łamigłówki, pracują z książeczkami logicco. Tempo pracy dostosowane jest do możliwości każdego dziecka. Za wykonaną pracę stosowane są różne sposoby motywacji.  

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  ( prowadzący K.  Wojtaszewska )  - 8 osób. Na zajęciach stosowane są metody aktywizujące, dzięki którym dzieci utrwaliły  reguły gramatyczne i ortograficzne. Często przeprowadzana jest analiza i synteza wyrazów, układanie i czytanie złożonych  zdań i wypowiedzi. Podczas zajęć uczniowie  również ćwiczą technikę pisania.

Maria Krawczyk