Malec

By pamięć o nich trwała

Rozmiar tekstu:

ws1 listopada 2013 roku, dokładnie w samo południe Dnia Wszystkich Świętych, delegacje organizacji działających na terenie Malca złożyły kwiaty i zapaliły symboliczne znicze pod Pomnikiem Kazimierza Jędrzejewskiego oraz św. Jana Kantego w Parku Wiejskim. Ta skromna uroczystość na stałe już wpisana jest w lokalną tradycje naszego sołectwa.

 

 

Dbałość o tradycje inspirowana takimi spotkaniami to wciąż żywa pamięć o ludziach, którzy tworzyli miejscową historie. Jest dowodem naszej tożsamości oraz przynależności do Małych Ojczyzn.

„Świado­mość włas­nej przeszłości po­maga nam włączyć się w długi sze­reg po­koleń, by prze­kazać następnym wspólne dob­ro – Ojczyznę”

Bł. Jan Paweł II