Malec

Bezpieczny Senior

Rozmiar tekstu:

Bezpieczny Senior28 listopada 2013 r. policjanci z Komisariatu Policji w Kętach oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach przeprowadzili w sali Domu Ludowego debatę pt. „Bezpieczny Senior”. Poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa osób starszych w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych, pomocy osobom starszym doznającym przemocy oraz sposobów przeciwdziałania przemocy.

Uczestnikami spotkania byli w przeważającej mierze członkowie Klubu Seniora „Wrzos” w Malcu oraz nieliczni mieszkańcy. Słuchacze mogli zaopatrzyć się w tematyczne broszurki oraz wzięli udział w przygotowanej przez organizatorów ankiecie.

 

Głównym celem spotkania było uświadomienie osób starszych i przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu, w tym związanych z oszustwami metodą „ na wnuczka, krewnego czy administratora”. Niewątpliwie spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze i pozostawiło w świadomości słuchaczy wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie obyło się bez dyskusji.

Zachęcany do liczniejszego udziału w tego typu spotkaniach, nie tylko seniorów, lecz wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. Wpłynie to pozytywnie na poczucie naszego bezpieczeństwa, kształtowanie świadomości prawnej, podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności pomocy sąsiedzkiej i szczególnie pomocy osobom starszym w różnych sytuacjach zagrożenia.

E.J