Malec

Zebranie Wiejskie

Rozmiar tekstu:

24 marca 2014 r. w Domu Ludowym w Malcu odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym wzięło udział ponad stu mieszkańców naszego sołectwa.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych: Sołtys wsi Malec Andrzej Ostafin, Burmistrz Gminy Kęty Tomasz Bąk, zastępca Burmistrza Gminy Kęty: Krzysztof Olejak, przedstawiciele Rady Gminy, przedstawiciele MZWiK Kęty, Dzielnicowy sołectwa Malec, przedstawiciele firm wykonawców I i II etapu kanalizacji sołectwa, goście oraz mieszkańcy Malca.

 

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Grzegorz Węglarz, a sekretarzem Ewa Jonkisz. Zebrani przegłosowali wcześniej ustalony porządek zebrania i wybrali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: przewodnicząca Greta Miga oraz członek Grzegorz Paw.

Na wstępie Sołtys Malca Andrzej Ostafin złożył sprawozdanie z jego działalności jak i Rady Sołeckiej za rok 2013, a po nim sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Greta Mika. Zebranie przegłosowało pozytywnie uchwałę w sprawie skwitowania działalności sołtysa za rok 2013.

Wiele dyskusji związanych było ze złą jakością prac przeprowadzanych w związku z kanalizacją wsi. Prezes wodociągów Sławomir Drewniany poinformował mieszkańców, że w sprawach skarg i wniosków należy składać pisma do MZWiK i zapewnił że wszelkie usterki i nieprawidłowości zostaną w miarę możliwości szybko usunięte.

Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła następujące wnioski do realizacji przedstawione przez mieszkańców:

 1. Wniosek o ponowienie niewykonanych wniosków z 2013r.
 2. Wniosek o restrykcje w sprawie zasypywania cieku wodnego przy ulicy Łąkowej;
 3. Wniosek o zabezpieczenie i oznakowanie przepustu wodnego przy ul. Kościelnej;
 4. Wniosek o utwardzenie odcinka ul. Łąkowej;
 5. Wniosek o remont sali gimnastycznej i Domu Ludowego;
 6. Wniosek o udostępnienie części socjalnej sali gimnastycznej na potrzeby LKS Zgoda w Malcu;
 7. Wniosek o rozwiązanie problemu parkowania przy przedszkolu „Pod Dębami”;
 8. Wniosek o remont chodnika ul. Świętojańskiej oraz części nawierzchni ul. Świętojańskiej od Remizy do ul. Stawowej
 9. Wniosek o przejęcie przez Gminę drogi, bocznej ul. Podbeskidzkiej, oraz uregulowanie wału na Potoku Maleckim w tym rejonie;
 10. Wniosek o przyspieszenie remontu wodociągu na posesji Pani Lubowieckiej i Pani Krawczyk;
 11. Wniosek o przesunięcie przejścia dla pieszych obok Szkoły Podstawowe w głąb ul. Świętojańskiej;
 12. Wniosek o uruchomienie gabinetu specjalistycznego w Ośrodku Zdrowia w Malcu;
 13. Wniosek o powołanie specjalnej komisji badającej bieżące potrzeby sołectwa
 14. Wniosek o częściowe wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej i Spokojnej;
 15. Wniosek o poprawę utrzymania tablic informacyjnych w sołectwie;
 16. Wniosek o poprawę nawierzchni części ul. Jasieńskiego od strony ul. Świętojańskiej /uszkodzonej przy pracach kanalizacyjnych/
 17. Wniosek o złożenie przez Gminę Kęty zawiadomienia do Prokuratury w sprawie zagrożenia dla korzystających z chodnika ul. Świętojańskiej; 

fot. Marcin Blok - MZWiK Kęty