Malec

Zawiadomienie

Rozmiar tekstu:
Informuje się mieszkańców Sołectwa Malec, że kwity na podatek od nieruchomości będą wydawane w klubie Domu Ludowego w dniach
czwartek 19.02, piątek 20.02, sobota 21.02 w godz. od 16.30 do 18.30 oraz w niedzielę po obydwu mszach do godz.13.00. 
Sołtys