Malec

Zakończenie modernizacji budynku sportowego w Malcu

Rozmiar tekstu:

W styczniu 2015 oddano do użytku Salę Sportową.

Dzięki staraniom Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malcu oraz Sołtysa a także przychylności poprzedniego Burmistrza pana Tomasza Bąka oraz Rady Gminny  udało się w szybkim tempie przeprowadzić modernizację sali sportowej aby mogła ona znów służyć mieszkańcom Malca. 

Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 611.142,95 zł brutto.

Realizacja powyższego zadania (w tym dokumentacja projektowa, roboty budowlane i nadzór inwestorski) podlega współfinansowaniu w kwocie 381.472 zł z EFRROW w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” OBJĘTEGO PROW 2007-2013.