Malec

Zbiórka odpadów

Rozmiar tekstu:

O g ł o s z e n i e

Urząd Gminy Kęty informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) na

terenie sołectwa Malec odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu

elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów (w szczególności farby, lakiery, środki

ochrony roślin w puszkach lub opakowaniach zabezpieczone w workach) oraz

odpadów wielkogabarytowych. W trakcie zbiórki od mieszkańców zostaną odebrane

wszystkie zbędne urządzenia takie jak lodówki, zamrażarki, kuchenki, telewizory,

radia, monitory, inne małe i duże AGD, RTV, a także stare meble.

Zużyty sprzęt, chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7.oo

przed wjazdem na posesje, w miejscu zapewniającym firmie odbierającej swobodny dostęp

Urządzenia RTV, AGD niekompletne, tj. pozbawione części składowych, rozbite jak również

zanieczyszczone substancjami pochodzenia biologicznego, chemicznego i toksycznego nie będą odbierane.

Odbiorcą odpadów będzie Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Spółka z o.o. w Kętach.