Malec

Fosa

Rozmiar tekstu:

Do wszystkich zainteresowanych, zarządcą tej drogi jest Gmina Kęty i do kompetencji Burmistrza należy wykonanie lub rezygnacja z w/w fosy a nie leży to w żadnym wypadku w mocy Sołtysa Sołectwa Malec