Malec

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej

Rozmiar tekstu:

Protokół z Zebrania Rady Sołeckiej.
2 października 2015 roku o godz.18,00 w Domu Ludowym w Malcu odbyło się Zebranie Rady Sołeckiej.
W spotkaniu udział wzięli: Sołtys wsi Malec, Rada Sołecka, Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście z poszczególnych organizacji.
Sołtys odczytał porządek zebrania.

 

1.Powitanie uczestników zebrania.
2.Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 23.09.2015 roku.
3.Omówienie zadań, które można wykonać w bieżącym roku z funduszy, którymi dysponuje
Rada Sołecka.
Sprawa wykonania odwodnienia ulicy Wesołej jest w toku. Uzgodniono, że początek korytowania będzie od posesji Pana Adama Pyki. Omówiono ile kosztuje położenie metra korytek i że przeznaczymy na to całą kwotę z rozdziału Drogi Publiczne Gminne w kwocie 4 180,00 zł.
Do organizacji Dnia Seniora powołano z Rady Sołeckiej Romana Olejarza, Wiesława Wyrwę, Grażynę Sokół i Sołtysa Kazimierza Tolarczyka. Ustalono, że spotkanie z Klubem Seniora odbędzie się 06.10.2015 r. o godz.18,00 w Domu Ludowym, na którym wspólnie zostaną omówione szczegóły organizacyjne święta Seniora. Ustalono, że przeznaczymy na ten cel
z Rezerwy Ogólnej Rady Sołeckiej kwotę 1 000 zł.

4.Propozycje Rady Sołeckiej i zaproszonych gości do budżetu Gminy na 2016 rok.
- chodnik na ulicy Świętojańskiej i droga od Remizy OSP do mostu na Stawowej,
- remont po kanalizacji ulicy Podlas,
- oświetlenie od szkoły do kościoła,
- skrzyżowanie ulic Świętojańskiej, Podbeskidzkiej oraz Stawowej - projekt ronda i części chodnika obok przedszkola,
- Dom Ludowy (rozpocząć sprawę budowy nowego Domu Ludowego-projekt, pozwolenie),
- budynek gospodarczy w parku wiejskim - remont kapitalny, odnowienie sceny LKS-
ok.12 000 zł

5.Wolne wnioski i zakończenie.
W wolnych wnioskach poruszono sprawę siedziby Sołtysa i Rady Sołeckiej, a także miejsca spotkań ZMW, który przestał działać z uwagi na brak lokalu.
Ustalono dyżur Sołtysa i Radnego Rady Miejskiej na pierwszą niedzielę miesiąca, w godz. od 9,15 do 10,30. Telefon kontaktowy do Sołtysa -502495678.

- Poruszono sprawę kanalizacji w Domu Ludowym.
- Ustalono, że pozostałą część rezerwy ok. 2 500,00 zł z funduszu sołeckiego przeznaczyć na remont instalacji elektrycznej w Domu Ludowym (wymiana żarówek, naprawa gniazdek na scenie).
- Zrobić inwentaryzację sprzętu wraz z Gminą Kęty w pomieszczeniach klubowych Domu Ludowego oraz przywrócić szatnię w części klubowej.
- Propozycja Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcu w sprawie zakupienia wykładziny do przykrycia sali gimnastycznej w parku wiejskim w Malcu.
- Sprawa postawienia tablicy u państwa Płonków na ul. Osieckiej-pozytywna opinia Sołtysa i Rady Sołeckiej,
- Sprawdzić czy droga Pana Stanisława Naglika jest drogą gminą czy prywatną, z uwagi na zgłoszenie utwardzenia drogi do posesji.

Na tym zakończono zebranie.

 

Sekretarz zebrania: Grażyna Sokół