Malec

Relacja z obchodów V międzynarodowego Dnia Seniora

Rozmiar tekstu:

27 października 2015r pod patronatem burmistrza Gminy Kęty p. Krzysztofa Kleczara, nowo wybrana rada sołecka wraz z klubem seniora "WRZOS" zorganizowali kolejne - piąte już święto seniora w sali Domu Ludowegp w Malcu.

Na to niezwykłe wydarzenie czeka co roku prawie 120 seniorów-nestorów. Jest bowiem okazja do miłego spędzenia czasu w gronie koleżanek i kolegów, z którymi nacodzień nie udaje się spotkać. Życzenia wszelkiej pomyślności z okazji święta złożył seniorom p. burmistrz. Szczególnie uhonorowano najstarszą 90 letnią seniorkę obecną na spotkaniu panią Rozalię Jedlinśka, czynnego członka klubu seniora. Natomiast sołtys wsi Malec p. Kazimierz Tolarczyk odwiedził w domu z kwiatami p. Stefanię Naglik, najstarszą mieszkankę Malca. Miłym akcentem uroczystości była wizyta ks. proboszcza, jak również występy artystyczne uczniów szkoły podstawowej oraz przygotowane przez nich laurki z życzeniami. Po oficjalnych wrażeniach i poczęstunku, członkowie klubu seniora przy akompaniamencie akordeonu zabawiali gości przez cały wieczór życząc wszsytkim spotkania za rok.