Malec

Świetlica Młodzieżowa rusza od 1 marca 2016r.

Rozmiar tekstu:

Świetlica Młodzieżowa rusza od 1 marca 2016r.

Harmonogram i godziny otwarcia świetlicy:

wtorek 13.00 – 18.00

środa   14.00 – 19.00

czwartek 13.00 – 18.00

piątek  12.00 – 17.00

 

 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzić będzie pani Aneta Drabek w budynku „Domu Ludowego” w Malcu przy ul. Jędrzejowskiego 16.

 

Zajęcia świetlicowe polegały będą przede wszystkim na:

- rozwijaniu prawidłowej i wszechstronnej osobowości zarówno u dzieci jak i młodzieży;

- zapewnianiu należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu;

- rozwijaniu kontaktów z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań;

- nabywaniu umiejętności współżycia w grupie;

- ćwiczeniu logicznego myślenia, wypowiadania się, rozwijania fantazji i wyobraźni twórczej wśród młodszych dzieci;

- tworzeniu warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu bezpiecznego środowiska

   zabawy i wypoczynku dla dzieci;

- pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,

- wspieraniu w trudnościach szkolnych,

- zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.