Malec

Zebranie Wiejskie

Rozmiar tekstu:

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Na podstawie §7 i 7a statutu sołectwa
Sołtys Kazimierz Tolarczyk
zwołuje

na dzień 24 kwietnia (niedziela) 2016 r. o godz. 9.15
w Domu Ludowym

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.

 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 r.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich.

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 9. Uchwała w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2015 r.

 10. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2015 roku oraz przewidzianych do realizacji w sołectwie w 2016 roku.

 11. Dyskusja.

 12. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2016 r.

 13. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.

 14. Sprawy bieżące i informacje.

 15. Przyjęcie protokołów z poprzednich Zebrań tj. z dnia 13 września 2015 roku oraz z dnia 27 września 2015 roku.

 16. Zakończenie Zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 40 osób uprawionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 9.45. W tym przypadku do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 20 osób uprawnionych do głosowania.

Malec, dnia 14 kwietnia 2016 r. Sołtys

(-) Kazimierz Tolarczyk