Malec

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej - Lipiec 2016

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu
z dnia 15 lipca 2016 roku.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej wraz z przedstawicielami organizacji społecznych Sołectwa Malec.

Program posiedzenia:
1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych.
2.Omówienie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
3.Sprawa naprawy kłosa na placu Młodzieży Wiejskiej obok Szkoły Podstawowej.
4.Dyskusja.
5.Wolne wnioski i zakończenie.
W posiedzeniu Rady Sołeckiej organizacje społeczne reprezentowali:
-Ludowy Klub Sportowy - Wojciech Krawczyk,
-Ochotnicza Straż Pożarna - Jacek Jonkisz, Sławomir Wadoń,
-Klub Seniora „Wrzos” - Wiesław Kleszcz,
-Drużynę Harcerską -Tomasz Gregorczyk,
-Radny Wsi Malec -Karol Wadoń
oraz Sołtys Kazimierz Tolarczyk i członkowie Rady Sołeckiej: Krzysztof Michalski, Zbigniew Tlałka, Roman Olejarz, Józef Piecha, Mariusz Górowicz, Grażyna Sokół, Wiesław Wyrwa a także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Paw.

Posiedzenie rozpoczął Sołtys witając zaproszonych i członków Rady Sołeckiej.
Przedstawił cel spotkania i kwotę, która przypada na budżet obywatelski naszej wsi na 2017 r. Następnie przedstawiciele poszczególnych organizacji podzielili się swoimi propozycjami do budżetu. Po burzliwej dyskusji ustalono dwie propozycje:
-wymiana drzwi wejściowych do sali sportowej (2 sztuki), które nie zostały ujęte w remoncie w ubiegłym roku na kwotę 10 000 zł,
-dalszy remont alejek w parku wiejskim na kwotę 30 800 zł, aby doprowadzić rozpoczętą inwestycję do końca.
Zaproponowano, aby wniosek straży przenieść na następny rok do budżetu obywatelskiego. Jednak ostateczną decyzję Prezes przekaże po zebraniu z zarządem.
W sprawie naprawy kłosa ustalono spotkanie na placu w dniu 17 lipca 2016 r. wraz
z wykonawcą zniszczonego pomnika. Dewastację pomnika zgłoszono na Komisariat Policji
w Kętach dnia 10 lipca 2016 r., która dokonała wizji lokalnej oraz przesłuchała mieszkańców a także w Urzędzie Gminy Kęty.
W wolnych wnioskach poruszono sprawę z czego wykonać dwukrotnie zniszczony kłos czy jako odlew, czy wyciąć laserowo z blachy i ocynkować. Rozeznać koszty wykonania oraz przedstawić w Urzędzie Gminy Kęty. Docelowo potrzeba zamontowania kamery na placu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Sekretarz posiedzenia Grażyna Sokół