Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 23.01.2017

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 23 stycznia 2017 roku.Program posiedzenia:

1.Otwarcie i przywitanie członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 grudnia 2016 roku.

3.Ustalenie propozycji remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy udziale środków
  Budżetu Województwa Małopolskiego na 2017 rok.

4.Omówienie realizacji zadań do Budżetu Gminy Kęty na 2017 rok.

5.Dyskusja i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części został odczytany protokół z posiedzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku, który został przyjęty bez zmian.

W trakcie dyskusji ustalono dwie drogi dojazdowe do gruntów rolnych do realizacji w 2017 roku przy udziale środków Budżetu Województwa Małopolskiego:

-Łącznik od ulicy Porucznika Jasieńskiego do ulicy Łęg.

-Droga nad cmentarzem w stronę lasu w Nowej Wsi.

 

Sołtys omówił realizację zadań do budżetu na 2017 rok.

-Droga ul. Podlas- jest ogłoszony przetarg, który w najbliższych dniach zostanie rozstrzygnięty.

-Odcinek drogi powiatowej ul. Świętojańska - ul. Stawowa - jest wykonany projekt zadania, do
 wykonania w bieżącym roku.

-Remont Domu Ludowego- będzie ogłoszony przetarg.

-Remont alejek w parku- po ustaleniu zakresu prac zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie.

-Oświetlenie na ul. Kościelnej od ul. Żródlanej do granicy z Nową Wsią, po wykonaniu projektu zadania również zostanie ogłoszony przetarg.Na tym posiedzenie zakończono.

Grażyna Sokół