Malec

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej - marzec

Rozmiar tekstu:

 

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 23 marca 2017 roku.Program posiedzenia:

1.Otwarcie i przywitanie członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 23 stycznia 2017 roku.

3.Przedstawienie pism i korespondencji między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Ustalenia w sprawie dokończenia remontu alejek w parku wiejskim.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

 

W dalszej części został odczytany protokół z posiedzenia z dnia 23 stycznia 2017 roku, który został przyjęty bez zmian.Pisma między posiedzeniami.

-Pismo z Urzędu Gminy Kęty z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia drogi gminnej
do remontu w 2017 roku z udziałem środków z województwa,

-Pismo do Urzędu Gminy w sprawie naprawy okuć kominów na budynku Domu Ludowego
w Malcu,

-Przekazanie do kapitalnego remontu ulicy Podlas w połowie marca, wykonawca rozpoczął
prace na w/w ulicy.

 

Po wizji Rady Sołeckiej w parku wiejskim:

-omówiono remont alejek w parku wiejskim,

-remontu kapitalnego wymaga budynek gospodarczy LKS i scena plenerowa - elewacja wraz
z zadaszeniem, odwodnienie, okucia ,wymiana okna, malowanie.

 

Dyskusja i wolne wnioski:

-wykarczowanie drzew na ulicy Podbeskidzkiej obok Ośrodka Zdrowia,

-naprawa wjazdu do pana Kołakowskiego z ulicy K. Jędrzejowskiego,

-zgłoszono, że nadal stoi woda na przystanku ul. Podbeskidzka oraz obok posesji pana
Habczyka,

-mostek na potoku maleckim – inwentaryzacja ( określić stan techniczny i rozstrzygnąć co
z jego dalszą eksploatacją),

-ulica Łęg (położenie odcinka drogi po kanalizacji ).Na tym posiedzenie zakończono.

Grażyna Sokół