Malec

Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej - maj

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu
z dnia 19 maja 2017 roku.

 


Program posiedzenia:
1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.
2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 23 marca 2017 roku.
3.Omówienie pism, korespondencji i działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.
4.Omówienie i przygotowanie Zebrania Wiejskiego w dniu 4 czerwca 2017 r.
5.Dyskusja.
6.Wolne wnioski i zakończenie.
Posiedzenie rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych.
Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części został odczytany protokół z posiedzenia z dnia 23 marca 2017 roku, który został przyjęty bez zmian.

Omówiono pisma i działania między posiedzeniami.
-W związku z niższą dotacją do remontu dróg gminnych w wysokości 50 tyś. zł, remont drogi gminnej nad cmentarzem będzie robiony tylko do lasu maleckiego.
-W dniu 9 maja 2017 r. odbyła się wizja lokalna na ul. Porucznika Jasieńskiego. Uczestniczyli w niej Krzysztof Michalski, Kazimierz Tolarczyk oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Kęty Pan Bartosz Nowak. Wizja dotyczyła poboczy- utwardzenie tłuczniem, wyczyszczenie korytek na długości 60 mb, czyszczenie rowów na całej długości ulicy oraz odprowadzenie wody na skrzyżowaniu z droga gminną, obok posesji Pani Marii Muś.
-Wykarczowanie brzegu rowu przy ul. Podbeskidzkiej w rejonie Ośrodka Zdrowia.
-Załamania asfaltu na ul. Wesołej obok posesji Pana Pyki i Pana Kajor zostały usunięte.
-Alejki w parku wiejskim w ramach funduszu obywatelskiego mają zostać wykonane do końca lipca 2017 r. po uwzględnieniu wniosków członków Rady Sołeckiej.
-Sprawa wycięcia drzew na końcówce ul. Bukowej, w uzgodnieniu z urzędem gminy.
-Przedstawienie artykułu z Gazety Krakowskiej z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie remontu ul. Górka.
-Pismo do Urzędu Gminy w sprawie naprawy okuć oraz rynien na budynku Domu Ludowego w Malcu -przecieki obok komina w kuchni.

W sprawie przygotowania Zebrania Wiejskiego w dniu 4 czerwca 2017 r., na prowadzącego zaproponowano Jana Marszałka, a na protokolanta Grażynę Sokół. Wystosowano zaproszenie na zebranie dla Starosty Powiatowego Pana Zbigniewa Starca –potwierdzenie odbioru w dniu 10 maja 2017 r.

W dyskusji omówiono:
-remont Domu Ludowego,
-brak porządku przy pojemnikach na zbieranie odzieży używanej (przy kościele, przy Domu Ludowym, przy przedszkolu) zgłosić do Straży Miejskiej o interwencję u właścicieli pojemników,
Informacja o spotkaniu członków Rady Sołeckiej z przedstawicielem Starostwa Powiatowego odpowiedzialnego za utrzymanie dróg powiatowych, Panem Łukaszem Mędrysa w sprawie remontu poboczy, odwodnienia przystanku ul. Podbeskidzka, obcięcie drzew ul. Świętojańska, rozwiązanie sprawy postoju samochodów na łuku drogi ul. Kościelna obok cmentarza, porządek po koszeniu poboczy dróg powiatowych.
Omówiono realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego - oświetlenie ul. Kościelnej od ul. Źródlanej do granicy z Nowa Wsią - projekt w trakcie realizacji.
Sprawa poprawy nawierzchni drogi gminnej ul. Podlas od Pana Pawła Kolasy do drogi przez las - brak pozyskania podsypki z remontowanej drogi mocno podnosi koszt remontu, na który
w obecnej chwili nie ma funduszy z budżetu Gminy Kęty.

Na tym posiedzenie zakończono.
Grażyna Sokół