Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 04.07.2017

Rozmiar tekstu:

 

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 4 lipca 2017 rokuProgram posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 19 maja 2017 roku.

3.Omówienie pism i korespondencji między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Omówienie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części został odczytany protokół z posiedzenia z dnia 19 maja 2017 roku, który został przyjęty bez zmian.

Omówiono pisma między posiedzeniami.

-Pismo mieszkańców ul. Sadowej o utwardzenie drogi.

-Pismo z Urzędu Gminy Kęty w sprawie wskazania rowów odwodnieniowych do prac
konserwacyjnych (udrożnienie, odmulenie).

-Pismo w sprawie wadliwego wykonania przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola w Malcu
(brak podłączenia do kanalizacji w kuchni).

Omówienie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Podczas dyskusji ustalono, że najbardziej potrzebny wszystkim mieszkańcom i organizacją naszej wsi będzie remont amfiteatru i budynku gospodarczego w parku.

Wolnych wniosków nie było. Na tym posiedzenie zakończono.

Grażyna Sokół