Malec

Spotkanie Rady Sołeckiej z organizacjami społecznymi - 05.07.2017

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 5 lipca 2017 roku

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej wraz z przedstawicielami organizacji społecznych Sołectwa Malec.

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji
 Rewizyjnej.

2.Omówienie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

3.Dyskusja.

4.Wolne wnioski i zakończenie.

 

W posiedzeniu Rady Sołeckiej uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych:

-Grzegorz Sokół i Wojciech Krawczyk, którzy reprezentowali Ludowy Klub Sportowy,

-Jacek Jonkisz i Sławomir Wadoń - Ochotnicza Straż Pożarna,

-Barbara Wadoń - Koło Gospodyń Wiejskich,

-Karol Wadoń - Radny Wsi Malec,

-Jan Marszałek – Polskie Stronnictwo Ludowe,

-Bolesław Paw - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

oraz Sołtys Kazimierz Tolarczyk i członkowie Rady Sołeckiej.

 

Posiedzenie rozpoczął Sołtys witając zaproszonych i członków Rady Sołeckiej.

Przedstawił cel spotkania i kwotę, która przypada na budżet obywatelski naszej wsi na 2018 r.

Następnie przedstawiciele poszczególnych organizacji podzielili się swoimi propozycjami do budżetu.

-Remont amfiteatru wraz z budynkiem gospodarczym w parku - propozycja Ludowego Klubu Sportowego pokrywała się z propozycją Rady Sołeckiej, Komisji Rewizyjnej, KGW, radnego wsi oraz przedstawiciela PSL.

-Doposażenie sprzętu do straży pożarnej - 4 aparaty tlenowe umożliwiające wejście do budynku w czasie pożaru – propozycja Ochotniczej Staży Pożarnej.

W dyskusji nad zadaniami ustalono, że aparaty tlenowe do staży pożarnej są bardzo potrzebne, ale będziemy się starać załatwić ich zakup z innego źródła. Zaproponowano spotkanie z Burmistrzem Gminy Kęty i Komendantem Staży Pożarnej na wtorek (11.07.2017).

Natomiast amfiteatr wraz z budynkiem gospodarczym w parku jest bardzo zniszczony
i wymaga szybkiego remontu. Jest on potrzebny mieszkańcom i organizacją naszej wsi, gdyż jest to nasza wizytówka i organizowane są tam różne imprezy.

Dlatego Rada Sołecka wraz z organizacjami społecznymi naszej wsi proponują do Budżetu Obywatelskiego remont amfiteatru wraz z budynkiem gospodarczym.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz posiedzenia Grażyna Sokół