Malec

Parkowe alejki w Malcu już po remoncie

Rozmiar tekstu:

27 lipca, odbył się oficjalny odbiór inwestycji pn. "Remont alejek w parku przy ul. K. Jędrzejewskiego w Malcu".

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "JANMAR" Mariusz Kolber z Choczni.

 

W ramach zadania przeprowadzone zostały: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Nostalit wraz z podbudową z kruszywa, humusowanie (umocnienie) wraz z obsianiem trawą, przestawienie jednej ławki, przełożenie wraz z wyprofilowaniem spadków nawierzchni pod wiatą z kostki granitowej, ułożenie ścieku z korytek betonowych muldowych na długości ok. 10 m.

Koszt zadania wyniósł ponad 70 tys. zł.

Oficjalnego odbioru dokonali: Marcin Śliwa - II zastępca burmistrza Gminy Kęty, Piotr Własiński - dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Kęty, Agnieszka Małyszek - Wydział Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Kęty, Kazimierz Tolarczyk - sołtys Malca, Karol Wadoń - radny Rady Miejskiej w Kętach, Zdzisław Płonka - gospodarz obiektu oraz Mariusz Kolber - wykonawca.