Malec

Zebranie Wiejskie - wrzesień

Rozmiar tekstu:

OGŁOSZENIE


O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa
Sołtys Kazimierz Tolarczyk
zwołuje

na dzień 24 września (niedziela) 2017r. o godz. 9.15
w budynku Sali sportowej

ZEBRANIE WIEJSKIE

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

  2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.

  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  5. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2018.

  6. Sprawy bieżące.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.

  8. Zakończenie Zebrania.

 

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 40 osób, zebranie odbędzie się               w  drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 9.45.

W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 20 osób.Malec, dnia 14 września 2017r.         
                                                                                                         Sołtys       
                                                                                            Kazimierz Tolarczyk