Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 23.10.2017

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 23 października 2017 roku

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 września 2017 roku.

3.Omówienie pism i korespondencji oraz działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Omówienie i przedstawienie propozycji do Budżetu Gminy Kęty na 2018 rok.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając przybyłych.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 15 września 2017 roku, który został przyjęty bez zmian.

Omówiono pisma, korespondencję oraz działania między posiedzeniami.

-Zgoda Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na wycięcie żywotnika w parku wiejskim
oraz wsiewek obok Ośrodka Zdrowia i przedszkola.

-Odpowiedź w sprawie konserwacji 6 lip obok Szkoły Podstawowej.

-Pismo w sprawie przejścia dla pieszych w rejonie mostu na potoku Maleckim oraz przycięcia
drzew na ul. K. Jędrzejowskiego, od ul. Górka w kierunku Osieka po prawej stronie.
Wizja lokalna pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w tej sprawie.

-Na zebraniu wiejskim 24 września 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego obecnych było
66 mieszkańców. Przegłosowano dokończenie oświetlenia ulicy Kościelnej oraz wymiana
drzwi w sali sportowej.

-12 października 2017 roku nastąpił odbiór sali Domu Ludowego po remoncie.

-21 października 2017 roku porządkowano teren cmentarza wiejskiego oraz teren obok
Kościoła Parafialnego.

Omówiono propozycje do Budżetu Gminy Kęty dla wsi Malec na 2018 rok.

W dyskusji poruszono wiele drobnych spraw, które będą tematami do prac w 2018 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.