Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu z dnia 25 listopada 2019 roku

Rozmiar tekstu:

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

 z dnia 25 listopada 2019 roku

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

 

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

3.Przedstawienie pism oraz prac wykonywanych w okresie między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

4.Przygotowanie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

5.Dyskusja, wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie Rady Sołeckiej rozpoczął sołtys Kazimierz Tolarczyk witając gości, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program posiedzenia, który został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszej części sołtys odczytał protokół z posiedzenia z 30 sierpnia 2019 roku, który został przyjęty bez zmian.

Przechodząc do następnego punktu programu sołtys omówił treść pism i działań między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

 

-Wystosowano pismo Rady Sołeckiej do Starosty w Oświęcimiu w sprawie przycięcia gałęzi drzew przy parkingach na ul. Podbeskidzkiej i Świętojańskiej.

-Zakupiono nową flagę na maszt przed szkołą.

-Zorganizowanie pojemnika na śmieci przy Domu Ludowym.

-Wizja lokalna w której uczestniczyli wiceburmistrz Marcin Śliwa, dyrektor Piotr Własiński, przedstawiciel Starostwa Marcin Mędrysa i przedstawiciele naszej wsi w sprawie zagospodarowania placu przed OSP Malec.

-9 października - dokonano odbioru drogi powiatowej Świętojańska-Stawowa, w której udział wzięli starosta Powiatu Marcin Niedziela, członek Zarządu Jerzy Mieszczak, wiceburmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa oraz radni powiatowi, z którymi sporządzono protokół odbioru. Dodatkowo do wykonania jest wysepka pod przystanek wraz z przystankiem ul. Stawowa
i brak kosza na przystanku przy ul. Świętojańskiej.

-22 października - rozpoczęcie remontu kuchni w Domu Ludowym.

-23 października - odbiór chodnika przez wieś ul. Świętojańska.

-6 listopada - zakończono prace na ul. Wesołej -85mb (korytka + ażurki).

-Zakupiono 20 drzewek przez Urząd Gminy, które zostały posadzone przez gospodarza nad cmentarzem.

-Wysypanie korą asfaltową parkingu gminnego przed kościołem-270 m2 i ubicie wibratorem w ramach współpracy z firmą wykonującą remont drogi i moja inicjatywą.

-Usunięcie ziemi z posesji Pani Gasidło po awarii wypływu wody z funduszu sołtysa.

 

-Usunięcie krzaków i chaszczy od przedszkola do posesji Władysława Mitoraja z funduszu sołtysa.

-Wizja lokalna ze Starostwa, w której uczestniczyli: członek Zarządu Powiatu Jerzy Mieszczak, inspektor Łukasz Mędrysa i Anna Cholewa - skorygowanie problemów występujących na drogach powiatowych w naszej miejscowości.

-Wystające krawężniki na moście, na potoku Maleckim ul. K. Jędrzejowskiego - mają być ścięte w najbliższych dniach.

-Odtworzenie rowów przy ul.Kościelnej powyżej cmentarza oraz na ul.Stawowej naprzeciw posesji pana Zbigniewa Naglika w kierunku Osieka.

-Zjazd z mostu na potoku Macocha na ul. Kościelną (lewa strona) ma być zrobiony
w najbliższym czasie.

-Zalewany przystanek ul.Podbeskidzka obok posesji Halski - odwodnienie ma być wykonane w przyszłym roku.

-Interwencja w „Wodach Polskich” w sprawie dużego zamulenia potoku Maleckiego pod mostem na ul.Stawowej, uruchomienie klapy do przepływu wody z przydrożnego rowu.

-Po wielu interwencjach w Urzędzie Gminy, w Rejonie Dróg i u wykonawcy remontu drogi wojewódzkiej Kęty-Oświęcim udało się załatwić 2 lampy oświetleniowe na końcówce ul. Podbeskidziej przed rondem.

Sołtys Kazimierz Tolarczyk poinformował, że Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze odbędzie się 1 grudnia 2019 roku o godz. 9,15 w Domu Ludowym w Malcu.

 

Sołtys podziękował Radzie Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej za owocną współpracę w kadencji 2015-2019.

 

Na tym posiedzenie zakończono.