Malec

Aktualności

Inwestycje - Malec

Zapraszamy do zapoznana się z inwestycjami przeprowadzonymi w Malcu w ostatnim czasie.

Czytaj więcej: Inwestycje - Malec

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 16 czerwca 2016r.

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku.

 

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

3.Omówienie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców na Zebraniu Wiejskim z 24
kwietnia 2016 r.

4.Omówienie korespondencji i prac między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął Sołtys witając przybyłych: Radnego Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program spotkania, który został zatwierdzony.W dalszej kolejności odczytał protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 kwietnia 2016 roku, który został przyjęty przez członków bez zastrzeżeń.Pisma i działania między posiedzeniami Rady Sołeckiej:

-Pismo-opinia Rady Sołeckiej w sprawie wykonania alejek w Parku Wiejskim w Malcu
z funduszu sołeckiego.

-Pismo z Urzędu Gminy odnośnie przepustu wody pod zjazdem do posesji Pana P.Kudłacika
na ul. Górka.

-Obcięcie drzew przy ul. Stawowej na całej długości, ponieważ autobusy ocierały dachami
o gałęzie. Praca zlecona przez Powiat, wykonywana od 15 czerwca 2016 r.

-Rozpoczęcie prac przy oświetleniu ul. Kościelna od kościoła do szkoły.

-Rozpoczęcie remontu ul. Łąkowej na zaplanowanej długości.

-Wizja lokalna z Urzędu Gminy w sprawie obcięcia drzew ul. Lipowa obok Pana K.
Hankusa od ul. K. Jędrzejowskiego, obcięcia 4 szt. drzew od ul. K. Jędrzejowskiego
w kierunku ul. Górka oraz tui obok Domu Ludowego.W najbliższym czasie rozpoczęcie prac zaplanowanych na 2016 r.:

-Utwardzenie odcinka drogi gminnej obok p.Jekiełek w 120 mb.

-Remont drogi gminnej bocznej ul. Kościelna obok posesji nr 27 do lasu.

-Remont odcinka drogi gminnej ul. Widokowa od p. Kawczaka do p. Frączka.

-Sprawa odprowadzenia wód gruntowych obok posesji p.Mrozika i p.Bizoń - wizja lokalna.

W wolnych wnioskach:

-poruszono sprawę nawierzchni na ul. Górka, która ma być asfaltowana,

-zgłoszono wykoszenie wałów rzeki i udrożnienie rowów,

-poruszano sprawę przedszkola, gdzie jedna ze ścian jest zagrzybiona- zgłosić sprawę do
Urzędu Gminy,

-droga obok p.Frączka- wrócić do koncepcji wykonania,

-ul. Błękitna- sprawdzić możliwość wykupienia przez Gminę odcinka drogi prywatnej,

-przypomnieć temat ul. Świętojańskiej i skrzyżowania przy przedszkolu,

-poruszono sprawę budżetu obywatelskiego na 2017 r., w którym Rada Sołecka proponowałaby wykonanie placu zabaw dla dzieci w parku oraz kilku urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz posiedzenia Grażyna Sokół

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 16 czerwca 2016r.

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku.

 

 

Program posiedzenia:

1.Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych.

2.Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

3.Omówienie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców na Zebraniu Wiejskim z 24
kwietnia 2016 r.

4.Omówienie korespondencji i prac między posiedzeniami Rady Sołeckiej.

5.Dyskusja.

6.Wolne wnioski i zakończenie.

 

Posiedzenie rozpoczął Sołtys witając przybyłych: Radnego Karola Wadonia, członków Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawił program spotkania, który został zatwierdzony.W dalszej kolejności odczytał protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej z dnia 15 kwietnia 2016 roku, który został przyjęty przez członków bez zastrzeżeń.Pisma i działania między posiedzeniami Rady Sołeckiej:

-Pismo-opinia Rady Sołeckiej w sprawie wykonania alejek w Parku Wiejskim w Malcu
z funduszu sołeckiego.

-Pismo z Urzędu Gminy odnośnie przepustu wody pod zjazdem do posesji Pana P.Kudłacika
na ul. Górka.

-Obcięcie drzew przy ul. Stawowej na całej długości, ponieważ autobusy ocierały dachami
o gałęzie. Praca zlecona przez Powiat, wykonywana od 15 czerwca 2016 r.

-Rozpoczęcie prac przy oświetleniu ul. Kościelna od kościoła do szkoły.

-Rozpoczęcie remontu ul. Łąkowej na zaplanowanej długości.

-Wizja lokalna z Urzędu Gminy w sprawie obcięcia drzew ul. Lipowa obok Pana K.
Hankusa od ul. K. Jędrzejowskiego, obcięcia 4 szt. drzew od ul. K. Jędrzejowskiego
w kierunku ul. Górka oraz tui obok Domu Ludowego.W najbliższym czasie rozpoczęcie prac zaplanowanych na 2016 r.:

-Utwardzenie odcinka drogi gminnej obok p.Jekiełek w 120 mb.

-Remont drogi gminnej bocznej ul. Kościelna obok posesji nr 27 do lasu.

-Remont odcinka drogi gminnej ul. Widokowa od p. Kawczaka do p. Frączka.

-Sprawa odprowadzenia wód gruntowych obok posesji p.Mrozika i p.Bizoń - wizja lokalna.

W wolnych wnioskach:

-poruszono sprawę nawierzchni na ul. Górka, która ma być asfaltowana,

-zgłoszono wykoszenie wałów rzeki i udrożnienie rowów,

-poruszano sprawę przedszkola, gdzie jedna ze ścian jest zagrzybiona- zgłosić sprawę do
Urzędu Gminy,

-droga obok p.Frączka- wrócić do koncepcji wykonania,

-ul. Błękitna- sprawdzić możliwość wykupienia przez Gminę odcinka drogi prywatnej,

-przypomnieć temat ul. Świętojańskiej i skrzyżowania przy przedszkolu,

-poruszono sprawę budżetu obywatelskiego na 2017 r., w którym Rada Sołecka proponowałaby wykonanie placu zabaw dla dzieci w parku oraz kilku urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz posiedzenia Grażyna Sokół

Nowy Pomnik Św. Jana Kantego

16 maja 2016r. (poniedziałek) w Malcu o godzinie  17:00 zostanie odprawiona msza święta, a następnie przejście mieszkańców do parku. W miejscowym parku odbędzie się poświęcenie nowego pomnika maleckiego patrona Św. Jana Kantego. 

Czytaj więcej: Nowy Pomnik Św. Jana Kantego

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej - 15 kwietnia 2016r.

 

 

Protokół z Posiedzenia Rady Sołeckiej w Malcu

z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

 

 Program posiedzenia:

Czytaj więcej: Protokół z Posiedzenia Rady...

Darmowe jabłka

Sołtys wsi Malec ogłasza informację, że 21.04.2016 o godzinie 16 w Domu Ludowym w Malcu odbędzie się darmowe przekazanie jabłek.

Zainteresowane osoby zapraszamy pod wskazany adres. 

 

 

 

 

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Na podstawie §7 i 7a statutu sołectwa
Sołtys Kazimierz Tolarczyk
zwołuje

na dzień 24 kwietnia (niedziela) 2016 r. o godz. 9.15
w Domu Ludowym

Czytaj więcej: Zebranie Wiejskie

Życzenia Wielkanocne

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy wszystkim mieszkańcom Sołectwa Malec życzenia wielu radosnych spotkań
w gronie najbliższych, odpoczynku, wzruszeń
i refleksji, jakie niesie za sobą zmartwychwstanie Jezusa oraz wielu

radosnych i ciepłych wiosennych dni

życzą

Sołtys i Rada Sołecka

Świetlica Młodzieżowa rusza od 1 marca 2016r.

Świetlica Młodzieżowa rusza od 1 marca 2016r.

Harmonogram i godziny otwarcia świetlicy:

wtorek 13.00 – 18.00

środa   14.00 – 19.00

czwartek 13.00 – 18.00

piątek  12.00 – 17.00

 

Czytaj więcej: Świetlica Młodzieżowa rusza...