Malec

Ważne telefony

Telefony

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999

Pogotowie Ratunkowe w Kętach
tel. 33 845-21-00

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu
tel. 33 844-82-00

 

Państwowa Straż Pożarna
tel. 998
www.psposwiecim.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
tel. 33 845-33-62
www.malec.osp.org.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
tel. 33 845-29-30
www.ospkety.pl

 

Policja
tel. 997

Komisariat Policji w Kętach
tel. 33 845-33-22

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
tel. 33 842-40-31
www.oswiecim.policja.gov.pl

Straż Miejska w Kętach
tel. 33 845-20-47

 

Pogotowie Energetyczne
tel. 991

Pogotowie Energetyczne posterunek: Kęty
tel. 33 847-56-66

 

Pogotowie Gazowe
tel. 992

Pogotowie Gazowe posterunek: Kęty
tel. 33 845-22-07

 

Pogotowie Wodno Kanalizacyjne
tel. 33 845-22-78

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny
tel. 33 843-09-28

Powiatowy Inspektor Weterynaryjny
tel. 33 843-29-95

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
tel. 33 844-47-25

Powiatowy Rzecznik Konsumenta
tel. 33 844-46-61

 

Telefon Zaufania dla Rodziny
tel. 33 843-05-63

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel. 33 842-23-29