Malec

Klub Seniora „Wrzos”

Rozmiar tekstu:

wrzosW dniu 24 kwietnia 2012 roku w maleckiej Świetlicy po raz kolejny spotkali się nasi seniorzy. Trwające ponad dwie godziny spotkanie przyniosło zaskakujące rezultaty.

Klub Seniora zyskał nazwę „Wrzos", ustalono składkę członkowską oraz ukonstytuowano tymczasowy zarząd w składzie:

Przewodniczący: Wiesław Kleszcz
Z-ca Przewodniczącego: Stanisława Juras
Skarbnik: Krystyna Kleszcz

 

Dosyć szczegółowo sprecyzowano plan działalności klubu na bieżący rok:

  • wiosenny wyjazd na Słowacje;
  • wyjazd do teatru, operetki, kina;
  • jesienny wyjazd na Mazury;
  • kulig zimowy;
  • spotkania kulinarne;
  • warsztaty dekoratorskie;
  • spotkania urodzinowe;
  • ogniska , prażonki, grille;
  • udział w prelekcjach medycznych.

Datę kolejnego spotkania ustalono na dzień 10 maja 2012 roku (tj. czwartek) na godzinę 18:00.

Świetlica w Malcu będzie brała czynny udział w działalności klubu, wspierając go merytorycznie i organizacyjnie, służąc radą i pomocą w realizacji zamierzonych celów i przedsięwzięć. Mamy nadzieje że klub ten będzie miejscem gdzie nasi starsi mieszkańcy będą ciekawie spędzać swój wolny czas, dzieląc się swoimi smutkami i radościami, ale najważniejsze będzie to że będą mogli robić to wspólnie.

 

Z wyrazami szacunku:

Ewa Jonkisz
Jolanta Bąk
Barbara Matusiak