Malec

Minął rok

Rozmiar tekstu:

rokNa spotkaniu 11 kwietnia 2013 roku /czwartek/ członkowie Klubu Seniora „Wrzos” świętowali pierwszą rocznicę swojego powstania. Dokładnie 15 marca 2012 roku odbyło się spotkanie organizacyjne.

Obecnie klub posiada 36 zrzeszonych członków i stały zarząd - przewodniczący: Wiesław Kleszcz , oraz Stanisława Juras, Barbara Kania, Dorota Siewiorek i Krystyna Kasprzak. Posiadają także własną zakładkę „Wrzos” na stronie internetowej naszego sołectwa, gdzie dosyć szczegółowo można obserwować profil ich działalności. W minionym roku nasi seniorzy wzięli udział w wielu spotkaniach, imprezach, także wyjazdach kulturalnych i turystycznych.

Plan jaki klub posiada na dalszy okres funkcjonowania jest także bardzo atrakcyjny i interesujący. Główne założenie i cel wspólnej pracy członków, to zagospodarowanie wolnego czasu osobom „złotego wieku”. Taka właśnie jest idea Klubu Seniora „Wrzos” w Malcu - ma integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Wszystkiego dobrego i oby tak dalej!