Malec

Salka rekreacyjno-rehabilitacyjna

Rozmiar tekstu:

Długo oczekiwany moment wreszcie nastąpił.11. września 2014 r.  to kulminacyjna  realizacji programu klubu Seniora  z 2013 r. p.t. Organizujemy salkę rekreacyjno-rehabilitacyjną dla członków klubu i seniorów mieszkańców Malca w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kęty.

Długo oczekiwany moment wreszcie nastąpił.11. września 2014 r. to kulminacja realizacji programu klubu Seniora z 2013 r. p.t. Organizujemy salkę rekreacyjno-rehabilitacyjną dla członków klubu i seniorów mieszkańców Malca w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kęty.

Dzięki szczególnemu zaangażowaniu wszystkich seniorów bez wyjątku na przełomie marca i kwietnia 2014 r. został zakupiony sprzęt . Panu Andrzejowi sołtysowi z Malca dziękujemy za udostepnienie pomieszczenia.

Pierwotny termin otwarcia -czerwiec 2014 z przyczyn organizacyjnych nie doszedł do skutku i postanowiliśmy otwarcie salki połączyć z prażonkami we wrześniu. Oprócz całego klubu Seniora stawili się również zaproszeni goście. Przedstawiciele organizacji z Malca jak również przedstawiciele samorządu Gminnego w osobach p. Burmistrza Tomasza Bąka i sołtysa Andrzeja Ostafina.