Malec

Koperta Życia - Grudzień 2015

Rozmiar tekstu:

Ostatni miesiąc  2015 r. Miesiąc refleksji i wspomnień minionych  przeżyć i radosnych chwil pośród, kolegów,koleżanek  słowem -przyjaciół.Grudniowe spotkanie zakończyliśmy mocnym akcentem. Zaprosiliśmy Panią Lidie Górkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ketach na inaugurację  projektu pomocy dla Seniorów z Malca p.t. "KOPERTA ŻYCIA".

 

Koperta Zycia to akcja do której przystąpienia zachęcają tak lekarze jak i  ratownicy medyczni.Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych ,samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnych kopertach najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, kontaktach do najblizszych.Pakiet  z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest w każdym domu i zarazem łatwo dostępne dla służb ratowniczych.. Akcja w Malcu

dotyczyła seniorów po 70 roku życia . Dla maleckich seniorów otrzymaliśmy tylko 97 kopert i tyle zostało rozdysponowanych. Mamy jednak nadzieje, że pozostałe koperty możemy otrzymać w  2016 r. i postaramy sie ,aby otrzymali je również seniorzy 60 plus, którzy zgłoszą taką potrzebę.
Dziękujemy szczególnie koleżanką - wolontariuszką w osobach: Stanisławy Juras, Barbary Kania, Rozali Kasprzak,Haliny Ortman i  Janiny Rakoczy  które poświeciły swoje siły, aby dostarczyć osobiście seniorom Koperty życia  i kartki świąteczne z życzeniami od całego KLUBU SENIORA  "WRZOS" w Malcu.                                                                                                           Opr.i zdj.Wiesław Kleszcz