Malec

Goście z Głubczyc i Prudnika z wizytą u Seniorów z Malca

Rozmiar tekstu:

W piątek, 19 kwietnia członkowie Klubu Seniora „Wrzos” z Malca gościli przedstawicieli Klubów Seniora z Głubczyc i Prudnika. Współorganizatorami była Oświęcimska Rada Seniorów oraz Klub Seniora "Wrzos" z Malca. Wcześniej, we wrześniu 2017 roku, podobne spotkanie odbyło się w Głubczycach.

 

Goście, na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej w Głubczycach - Kazimierzem Naumczykiem, przewodniczącym Głubczyckiej Rady Seniorów - Januszem Peczkisem oraz przewodniczącą Prudnickiej Rady Seniorów - Reginą Sieradzką wczesnym rankiem zawitali do Oświęcimia, gdzie powitał ich prezydenta Oświęcimia, dyrekcja Dziennego Domu Pomocy oraz przedstawiciele Oświęcimskiej Rady Seniorów. W towarzystwie Jerzego Kolasy – przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Kętach oraz radnej Stanisławy Juras seniorzy zwiedzili Muzeum Zamek oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu. Odwiedzili także podopiecznych Dziennego Domu Pomocy, w którym ze swoim koncertem wystąpił głubczycki chór.

Po wspólnym posiłku wszyscy udali się do Kęt. Podczas podróży Stanisława Juras barwnie opowiedziała o dziejach Malca – malowniczej wsi położonej na zboczach doliny Potoku Maleckiego. W progu Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach powitał gości burmistrz Gminy Kęty, Krzysztof Jan Klęczar. Włodarz Gminy życzył seniorom miłego pobytu i  ciepłych wspomnień wizycie w naszej okolicy.

Seniorzy zwiedzili muzeum oraz poznali historię patrona Kęt – św. Jana Kantego. Późnym popołudniem przybyli do Malca, gdzie czekali już na nich członkowie Klubu Seniora „Wrzos”. Sołtys Kazimierz Tolarczyk oprowadził przybyłych po parkowych alejkach, a w progach Domu Ludowego powitał seniorów przewodniczący maleckiego Klubu Seniora – Wiesław Kleszcz.

Po krótkim odpoczynku i wspólnym posiłku nadszedł czas na niespodziankę, którą przygotowali seniorzy z Głubczyc. Zespół Wokalny „Dziarski Senior” zaprezentował przepiękny program złożony z wierszy Czesława Miłosza do autorskiej muzyki. Na scenie wystąpiły również panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Malcu, śpiewając ludowe pieśni oraz Chór „Feniks” z Głubczyc.

Wieczór upłynął w miłej atmosferze na rozmowach, wymianie informacji na temat działalności lokalnych społeczności seniorskich oraz wspólnym biesiadowaniu. Można było podziwiać prace wykonane własnoręcznie przez członków Klubu Seniora „Wrzos” i wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Jak zgodnie podkreślali uczestnicy spotkania, takie inicjatywy są bardzo potrzebne, gdyż służą wymianie doświadczeń, wzajemnej integracji oraz otwierają seniorom „okno na świat”. – Szkoda, że tak krótko – mówili.

Celem wizyty była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału seniorów poprzez ich aktywność społeczną. Spotkanie pozwoliło na zwiększenie aktywności osób po 60. roku życia oraz edukację i uczenie się przez całe życie na rzecz solidarności i integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.