Malec

ZMW Malec

Rozmiar tekstu:

ZMWStało się. Wielotygodniowe starania maleckiej młodzieży dążące do reaktywowania Związku Młodzieży Wiejskiej dobiegły końca.

Na zebraniu, które odbyło się 25 lutego 2012 roku, podpisano wszystkie dokumenty potrzebne do tego by Związek Młodzieży Wiejskiej w Malcu stał się pełnoprawną organizacją.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Zarządu ZMW Albert Dziura – Wiceprezes Zarządu Krajowego ZMW oraz Łukasz Jawny – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW. Omawiali między innymi możliwości pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą i jako organizacja pozarządowa działająca na terenach wiejskich.

W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Gminy Kęty Pan Tomasz Bąk, Sołtys Malca Pan Andrzej Ostafin oraz malecka młodzież w liczbie osób bliskiej 40.

 

Na koniec przystąpiono do wyborów pierwszego od kilkunastu lat Zarządu ZMW w Malcu. Głosowanie odbyło się w sposób jawny i demokratyczny, a sam Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

  • Prezes: Tlałka Tomasz
  • I-szy Wiceprezes: Mitoraj Paulina
  • II-gi Wiceprezes: Juras Piotr
  • Sekretarz: Koniarz Monika
  • Skarbnik: Jekiełek Beata
  • Członek Zarządu: Wadoń Sławomir
  • Członek Zarządu: Tlałka Marek

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca: Górska Ewelina
  • Członek: Pyka Mariusz
  • Członek: Ortman Łukasz

Zebrani podczas spotkania wypełniali deklaracje członkowskie wchodząc w ten sposób w szeregi ZMW w Malcu.

Początki założenia młodzieżowej organizacji w Malcu (wtedy było to Koło Młodzieży Wiejskiej) sięgają do roku 1928 kiedy powstała pierwsza myśl o założeniu w naszej wsi KMW. Pierwsze zebranie miało miejsce 83 lata temu 6 stycznia 1929 roku i wyglądało podobnie jak to obecne. Obecni na nim byli delegaci z Białej, którzy wyjaśnili, jakie będą cele i zadania koła. Młodzież obecna na sali zapisała się gremialnie do koła w liczbie 11 dziewcząt i 13 chłopców. Uchwalono statut, dokonano wyboru władz, utworzono sekcję biblioteczną oraz wybrano łącznika do kółka rolniczego. Prezesem koła został Franciszek Płonka, którego niebawem zastąpił Karol Rusek, późniejszy uczestnik powstania warszawskiego. Przez lata organizowano przedstawienia, zabawy, integrowano się z podobnymi organizacjami z okolicznych miejscowości, starano się poprawić rozwój czytelnictwa we wsi poprzez pozyskiwanie z różnych źródeł książek i czasopism.

Swoją kartę historii ruch młodzieżowy zapisał podczas okupacji. Działający w Malcu ruch oporu w dużej części składał się z członków ZMW. Celem zakonspirowanej grupy było niesienie pomocy w formie jedzenia, leków i wymiany informacji z więźniami KL Auschwitz. Pomocne w czasie okupacji okazało się radio (jedno z dwóch we wsi) zakupione przez młodzież tuż przed wojną. Dzięki niemu możliwe było nasłuchiwanie radia nadawanego w Londynie. Odsłuchane informacje o działaniach w kraju i na świecie przekazywano dalej, a z czasem zaczęto wydawać tajne pismo „Wiadomości Podziemia" później „Orka”.

Po wojnie już w 1945 roku reaktywowano w Malcu ZMW RP „Wici”, który stał się symptomem spontanicznej radości młodzieży z odzyskania niepodległości. Młodzież przyczyniła się do powstania LZS-u, boisk i sali sportowej, parku, Domu Ludowego, dróg na terenie Malca i ogólnych działań mających na celu rozwój kulturalno-oświatowy i przebudowę społeczno-ekonomiczną.