Malec

Forum Liderek Organizacji Pozarządowych

Rozmiar tekstu:

WarszawaW dniach 4-5 marca 2012 roku w Warszawie odbyło się I Forum Liderek Organizacji Pozarządowych, w którym udział wzięło ponad 100 kobiet w wieku do 35 lat działających w różnorodnych organizacjach obywatelskich, głównie Związkach Młodzieży Wiejskiej. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki naszego ZMW: Marcelina Radwan, Dominika Kasperek i Karolina Jekiełek.

Uczestniczki wzięły udział w warsztatach dotyczących możliwości finansowania inicjatyw organizacji pozarządowych, na których poznały działania unijne wspomagające rozwój trzeciego sektora oraz sposoby uzyskiwania funduszy na realizację lokalnych projektów.

W spotkaniach obecni byli poseł na Sejm i członek PSL Piotr Walkowski oraz Prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej Michał Modrzejewski.

 

W ramach zjazdu odbyła się także debata społeczna dotycząca reformy emerytalnej z udziałem pani senator Andżeliki Możdżanowskiej oraz ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kobiety uczestniczące w spotkaniu rozmawiały głównie o rozwiązaniach, które pomogłyby im łączyć pracę zawodową z macierzyństwem. Po zakończeniu dyskusji wspólnie wypracowały, a następnie przedstawiły PSL, listę postulatów dotyczących reformy emerytalnej.

Udział członków naszego Związku w forum to niewątpliwie duży krok do przodu, pozwalający nam zaistnieć wśród innych organizacji pozarządowych, a zdobyte informacje pomogą nam w ewaluacji naszych działań.